Mercato delle Gaite: 19-30 giugno 2024
Bevagna (PG) - Umbria
info@ilmercatodellegaite.it

Scopri i menù delle nostre Taverne

Mercato delle Gaite: ecco i menù delle Taverne delle Gaite!

  • Gaita San Giorgio
  • Gaita San Giovanni
  • Gaita Santa Maria
  • Gaita San Pietro